Πισίνα

Η πισίνα είναι πάντα κάτι που προσδίδει πολυτέλεια και αναβαθμίζει ένα χώρο, είτε είναι σπίτι είτε κάποιο ξενοδοχείο.

Προσοχή, δεν είναι όλα τα πλακάκια κατάλληλα για πισίνα. Απαιτούνται ειδικά πλακάκια πισίνας. Εάν επιλέξετε πλακάκια πισίνας, αυτά πρέπει να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών και εάν επιλέξετε ψηφίδες πισίνας πρέπει να είναι κρυστάλλινες. Πέρα από αυτό, κάθε πισίνα πλαισιώνεται από ειδικά τεμάχια, τα επιχείλια και τις λαβές που είναι απαραίτητες για κάθε κατασκευή. Τέλος τα υλικά συγκόλλησης και αρμολόγησης είναι επίσης συγκεκριμένα για την πισίνα. Η κόλλα για τα πλακάκια πισίνας ή τις ψηφίδες πισίνας πρέπει να έχει την απαραίτητη ελαστικότητα και ο αρμός να είναι εποξειδικός.

Κατηγορίες